Het museum

Ontstaan en opzet van het Museum

   Het Museum werd in 1989 ingericht in de voormalige protestantse lagere school van Horebeke en uitgebreid in 1999 en 2019.

   De volksschrijver Abraham Hans is op 12 februari 1882 in de onderwijzerswoning geboren. Bij de honderdste verjaardag van zijn geboorte en bij de vijftigste verjaardag van zijn overlijden (6 juli 1939) werden in Horebeke herdenkingen georganiseerd met feestzittingen en tijdelijke tentoonstellingen in het gemeentehuis. Het verzamelde materiaal, in de loop der jaren aangevuld, werd dan definitief ondergebracht in de leegstaande school.

   Daarnaast wil het Museum een overzicht geven van meer dan vier eeuwen protestantisme in en rond Horebeke. De “Geuzenhoek” is de enige plaats op het Vlaamse platteland waar vanaf de Hervorming in de 16de eeuw tot op vandaag een autochtone groep protestanten continu is blijven bestaan.
 

Een aparte sectie herinnert aan het vroegere schooltje.

 

Wat vindt de bezoeker in het Museum?

   Een complete verzameling van de werken van A. Hans aangevuld met talrijke foto’s en documenten.

   Een kleine bijbeltentoonstelling, boeken over het protestantisme, documenten en voorwerpen rond het leven van de Horebeekse protestanten in heden en verleden. Genealogische informatie.

   Historische en didactische stukken in verband met de school (1815-1982).

   Een kleine verkoopsstand met actuele en tweedehandsboeken.

 
 

 

 

 

   

© 2004 - 2019 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer