Disclaimer

Deze website dient in eerste instantie als bron van informatie. De redactie van deze website betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Hyperlinks binnen deze website verwijzen naar andere websites. De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de informatie die op deze websites wordt getoond. U dient zelf voor deze websites de desbetreffende disclaimer te raadplegen.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluiden van deze website zijn voorbehouden aan vzw Protestants Historisch Museum Abraham Hans.

© Copyright 2004 - 2015

 
 
   

© 2004 - 2015 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer