Activiteiten


Gecombineerde bezoeken aan museum en omgeving voor groepen

Verschillende mogelijkheden, met naast het bezoek aan het museum ook een kennismaking met de omgeving, worden aangeboden. Voor meer info over deze gecombineerde bezoeken ev. met restauratie, zie bezoek groepen. Contacteer het e-mailadres van de vereniging (ds.s.f.vanderlinden@gmail.com).

 

Een genealogische gegevensbank in verband met Horebeke

Het onderzoek van de genealogische structuur en de geschiedenis van de verschillende families in en rond de protestantse gemeenschap te Horebeke spreekt veel mensen aan, en dat om verschillende redenen. In de laatste 100 jaar zijn veel kinderen van Horebeekse ouders uitgevlogen naar andere steden en landen, velen van hen (en hun nakomelingen) stellen zich vragen over hun familiebanden.

Ook personen van wie familieleden op een of ander tijdstip te Sint-Maria-Horebeke hebben verbleven of van betekenis zijn geweest voor onze protestantse gemeente, zoals onderwijzers, dominees, huwelijksrelaties enz. hebben onze belangstelling.

Het Protestants Historisch Museum Abraham Hans beschikt over een gegevensbank waarin we een massa genealogische en andere informatie hebben opgeslagen.

Het is ook de bedoeling volledig uitgewerkte stambomen van Horebeekse families te publiceren in deze website. Een eerste poging is het parenteel (nakomelingen van de oudst gekende naamdrager langs mannelijke en vrouwelijke zijde) van de Blommaerts van Horebeke.

Wie geïnteresseerd is kan op ons beroep doen voor meer informatie. Stuur een email of een brief naar het museumadres en we doen ons best om u te helpen!

 

   

© 2004 - 2019 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer